• خسارت های صیادان چینی به آب های خلیج فارس

     خسارت‌های صیادان چینی به آب‌های خلیج فارس

    طی ماه‌های اخیر فعالیت صیادان چینی در خلیج‌فارس نگرانی‌هایی را چه از بعد زیست محیطی و چه از بعد تامین معیشت صیادان سنتی کشور ایجاد کرده است.

  • کشتی های چینی میگوی ایرانی را تهدید می کنند

    صید بی رویه میگوی ایرانی

    میگوی ایرانی در دنیا مشتریان زیادی دارد و یکی از محصولاتی صادراتی کشور است؛ با این حال، مدتی است که نسل این محصول صادراتی باارزش توسط کشتی‌های صنعتی کف‌روب چینی، تهدید می‌شود.

عناوین اصلی