ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

هشدار در مورد استفاده از پودر مالاشیت گرین

هشدار در مورد استفاده از پودر مالاشیت گرین ۱۳۹۲/۲/۲۳ 12:22:55 AM

رئیس اداره دارو، درمان و آزمایشگاه‌های دامپزشکی استان قم نسبت به استفاده ازپ ودرمالاشیت گرین (مالاشیت سبز) توسط پرورش‌دهندگان ماهیان پرورشی جهت ضدعفونی حوضچه‌ها وت جهیزات هشدار داد.

عناوین اصلی