• هشدار در مورد استفاده از پودر مالاشیت گرین

    رئیس اداره دارو، درمان و آزمایشگاه‌های دامپزشکی استان قم نسبت به استفاده ازپ ودرمالاشیت گرین (مالاشیت سبز) توسط پرورش‌دهندگان ماهیان پرورشی جهت ضدعفونی حوضچه‌ها وت جهیزات هشدار داد.

عناوین اصلی