• محلول استریل تزریقی - Calcimaphor 40

    کلسیم- منیزیم- فسفر (کلسیمافور 40)

    کلسیم- منیزیم- فسفر، کلسیمافور 40

    هر میلی‌لیتر داروی کلسیمافور 40 حاوی 400 میلی‌گرم کلسیم بوروگلوکنات و 22 میلی‌گرم منیزیم هیپوفسفیت معادل 30/4 میلی‌گرم کلسیم، 2/04 میلی‌گرم منیزیم و 5/32 میلی‌گرم فسفر بعلاوه 1 میلی‌گرم کلروکزول بعنوان محافظ می‌باشد. این دارو محصولی از نصر فریمان است.

عناوین اصلی