• با سگی که همه جا ادرار می کند، چه کنیم؟

    سگی که همه‌جا ادرار می‌کند

    اگر سگ شما در داخل خانه ادرار می‌کند و این رفتارش برایتان آزاردهنده است بد نیست بدانید که غالباً این رفتار می‌تواند به دلیل آموزش باشد و یا راهی باشد که او از آن برای نشانه‌گذاری استفاده می‌کند.

  • آموزش سگ برای دستشویی کردن

    آموزش سگ برای دستشویی کردن

    وقتی که سرپرستی سگی را به عهده گرفتید و به منزل خود آوردید باید او را با قوانین خانه آشنا کنید. یکی از این قوانین که باید سگ شما یاد بگیرد، رفتار دستشویی کردن حیوان است.

عناوین اصلی