• گوسفند نژاد مرینوس (merino)

    گوسفند نژاد مرینوس

    اگر هدف از پرواربندی گوسفند فروش پشم بیشتر در سال است بهتر است گوسفند نژاد مرینوس (merino) را انتخاب کنید که بهترین و مرغوب‌ترین پشم جهان را دارد.

عناوین اصلی