ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

میکروبایوتا

میکروفلور عادی دستگاه گوارش مرغ ها

میکروفلور عادی دستگاه گوارش مرغ ها ۱۳۹۷/۶/۱۱ 1:29:41 PM

در دستگاه گوارش همه جانوران میلیاردها باکتری، مخمر و پروتوزوآ (تک‌یاخته) زندگی می‌کنند که مجموعه آنها را «میکروفلور» یا «میکروبایوتا» می‌نامند.

عناوین اصلی