ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

میکروفلور

Eubiosis جمعیت باکتری های سالم و متنوع دستگاه گوارش

Eubiosis جمعیت باکتری های سالم و متنوع دستگاه گوارش ۱۳۹۸/۱/۲۱ 11:51:23 AM

«Eubiosis» اصطلاحی است که اکنون برای جمعیت میکروبی سالم و متنوع دستگاه گوارش بکار می‌برند. این اصطلاح، در برابر اصطلاح «disbiosi»، ناسالم بودن جمعیت میکروبی دستگاه گوارش، بکار برده می‌شود.

مدیریت سلامت دستگاه گوارش مرغ ها

مدیریت سلامت دستگاه گوارش مرغ ها ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ 10:09:24 AM

در آزمایشی که برای بررسی تأثیر میکروفلور دستگاه گوارش مرغ‌ها انجام شد، باکتری‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، بیفیدوباکتریوم انیمالیس، باکتری‌های غالب دستگاه گوارش برای سرکوبی باکتری‌های بیماری‌زا بودند.

میکروفلور عادی دستگاه گوارش مرغ ها

میکروفلور عادی دستگاه گوارش مرغ ها ۱۳۹۷/۶/۱۱ 1:29:41 PM

در دستگاه گوارش همه جانوران میلیاردها باکتری، مخمر و پروتوزوآ (تک‌یاخته) زندگی می‌کنند که مجموعه آنها را «میکروفلور» یا «میکروبایوتا» می‌نامند.

عناوین اصلی