• اسهال ویروسی گاوان یا BVD

  اسهال ویروسی گاوان یا BVD

  اسهال ویروسی گاوان یا BVD بیماری ویروسی به‌شدت واگیردار در گاو است. ویروس این بیماری می‌تواند گاو را در هر سنی و در هر گله‌ای (با شرایط مختلف) آلوده کند.

 • قرنطینه و حمل و نقل بهداشتی دام

  قرنطینه و حمل و نقل بهداشتی دام

  جهت جلوگیری از پراکندگی بیماری درحین جابجایی و انتقال دام‌ها، باید عوامل بیماری‌زا در دام را بصورت کامل بررسی کرده و برای مدتی در دامداری قرنطینه بماند.

 • اصول پیشگری بیماری های دام

  اصول پیشگری بیماری‌های دام

  پیشگیری به معنای ساده جلوگیری از بوجود آمدن بیماری قبل وقوع آن است. در مفهوم متداول پیشگری شامل اقداماتی است که از آنها برای بوجود نیامدن بیماری و یا قطع ویا آهسته کردن سیر بیمار استفاده می‌شود.

عناوین اصلی