ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

قرنطینه دام

قرنطینه و حمل و نقل بهداشتی دام

قرنطینه و حمل و نقل بهداشتی دام ۱۴۰۰/۵/۱۳ 2:21:45 PM

جهت جلوگیری از پراکندگی بیماری درحین جابجایی و انتقال دام‌ها، باید عوامل بیماری‌زا در دام را بصورت کامل بررسی کرده و برای مدتی در دامداری قرنطینه بماند.

اصول پیشگری بیماری های دام

اصول پیشگری بیماری های دام ۱۳۹۷/۶/۵ 12:47:45 PM

پیشگیری به معنای ساده جلوگیری از بوجود آمدن بیماری قبل وقوع آن است. در مفهوم متداول پیشگری شامل اقداماتی است که از آنها برای بوجود نیامدن بیماری و یا قطع ویا آهسته کردن سیر بیمار استفاده می‌شود.

عناوین اصلی