• گاوهای دوره انتقال را به راحتی مدیریت کنید

  مدیریت دوره انتقال گاو

  مراقبت سریع و مناسب طی دوره انتقال، در عمر تولیدی گاو می‌تواند تأثیر مهمی داشته باشد که بر اساس آن گاو می‌تواند دوره شیردهی سودآور و جایگزینی سالمی داشته باشد.

 • خصوصیات جایگاه مناسب شتر

  خصوصیات جایگاه مناسب شتر

  توجه کافی به وضعیت جایگاه و آغل شترها و تهیه علوفه و غذای مناسب و رعایت بهداشت امری ضروری در پرورش شتر به شمار می‌رود. در ادامه به جزئیات و خصوصیات جایگاه مناسب برای شتر می‌پردازیم.

 • بهداشت در دامداری های صنعتی

  بهداشت در دامداری‌های صنعتی

  بهداشت در دامداری‌های صنعتی شامل موارد مختلفی چون: بهداشت جایگاه دام، بهداشت زایشگاه، بهداشت مرکز پرورش گوساله، محل پرورش گاوهای بالغ، شیردوشی و بهداشت آن، بهداشت انبار علوفه و مواد غذایی و... می‌باشد.

عناوین اصلی