• مدفوع خواری در عروس هلندی و طوطی

    مدفوع خواری در عروس هلندی و طوطی

    ممکن است تابحال با این صحنه مواجه شده باشید که طوطی شما مخصوصاً عروس هلندی مدفوع خود را می‌خورد و این سوال در ذهن شما ایجاد شود که دلیل این رفتار چیست و برای جلوگیری از آن چه کاری باید انجام داد؟

عناوین اصلی