• تقویت سیستم ایمنی خود مرغ می تواند بیماری ها را کاهش دهد

    تقویت سیستم ایمنی خود مرغ می تواند بیماری ها را کاهش دهد

    مرغداران در همه جای جهان با موضوع کوکسیدیوز آشنایی دارند و از اثر منفی آن در رشد مرغ‌ها آگاه هستند. در دهه‌های گذشته راه‌های مختلفی برای کنترل آن درپیش گرفته شده است، اما با این همه این بیماری هنوز هم دیده می‌شود.

  • بیماری کوکسیدیوز (Coccidiosis) (بخش اول)

    بیماری کوکسیدیوز

    کوکسیدیوز (Coccidiosis) یکی از مهمترین بیماری‌های طیور در سراسر جهان است که توسط تک یاخته‌ای از جنس ایمریا (Eimeria) ایجاد می‌شود. گونه‌های مختلف ایمریا غالباً در روده ماکیان تاثیر گذاشته، ایجاد «آنتریت» می‌کنند.

عناوین اصلی