ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

اسب تراکنر

اسب نژاد تراکنر (Trakehner horse)

اسب نژاد تراکنر (Trakehner horse) ۱۳۹۷/۵/۱۳ 12:27:55 PM

در بین اسب‌های خونگرم اسب نژاد تراکنر (Trakehner horse) در ظاهر خیلی شبیه اسب تروبرد است. این اسب از نوادگان اسب پرطاقت و کوچک نژاد اسویکن است که برای شوالیه‌های تئوتونیک شناخته شده بودند.

عناوین اصلی