ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

راه‌حل نهایی در کاهش تنش تنفسی

افلورین پی ال (Aflorin PL)

افلورین پی ال (Aflorin PL) ۱۳۹۷/۵/۱۳ 11:42:32 AM

افلورین پی‌ال حاوی افشره‌های روغنی است که معمولاً از گل یا میوه گیاهان تند و معطر به‌دست می‌آیند. در میان ترکیبات اصلی، ترپنوئیدها بیشترین فراوانی را دارند و به شکل‌های همی‌ترپن‌ها، یا سزکوئی ترپن‌ها و مشتقات آن وجود دارند.

عناوین اصلی