ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

شرایط مناسب مکان نگهداری قناری

شرایط مناسب مکان نگهداری قناری ۱۳۹۷/۵/۱۱ 11:40:39 AM

یکی از عوامل مهم نگهداری قناری‌ها مکان نگهداری می‌باشد که از تغذیه و درمان هم تأثیرگذارتر است طوری که مکان باید در شرایطی باشد و چنان امکاناتی داشته باشد که طبق خواسته ورفاه پرندگان بوده تا پرندگان هیچ مشکلی از این بابت نداشته باشند.

عناوین اصلی