ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سگ کوواز

سگ نژاد کوواز (Kuvasz)

سگ نژاد کوواز (Kuvasz) ۱۳۹۷/۵/۱۰ 1:39:48 PM

سگ نژاد کوواز (Kuvasz) سگی است نترس و شجاع. این نژاد ذاتاً جهت چوپانی و نگهبانی از گله پرورش داده شده لذا غریزه حفظ قلمرو و محافظت در آنها شدید است.

عناوین اصلی