• ماهی بارب پاندا (Panda Barb)

    ماهی بارب پاندا

    ماهی بارب پاندا (Panda Barb) یکی از ماهیان فعال از خانواده بارب‌هاست که زندگی گروهی را می‌پسندد. بهتر است با ماهیان هم سایز و قوی‌تر از خود نگهداری شود.

عناوین اصلی