• خطر انقراض لاک پشت های پوزه عقابی قشم

    انقراض لاک‌پشت‌های پوزه عقابی قشم

    گردشگران خارجی هزاران کیلومتر راه را برای دیدن لاک‌پشت‌های پوزه عقابی قشم به این منطقه می‌آیند که بیش از بسیاری از ما که میزبان این لاک‌پشت‌ها هستیم علاقمند به کسب اطلاعات در مورد این گونه هستند.

عناوین اصلی