ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

گاو برانگوس

گاو نژاد برانگوس (Brangus)

گاو نژاد برانگوس (Brangus) ۱۳۹۷/۲/۲۳ 10:01:23 AM

گاو نژاد برانگوس (Brangus) از تلاقی گاوهای برهما و آنگوس بوجود آمده است و اولین تلاقی در سوئیزیانای آمریکا صورت گرفته است.

عناوین اصلی