• وضعیت بیماری تب مالت در جهان و ایران

    وضعیت بیماری تب مالت در جهان و ایران

    بیماری تب مالت در تمام نقاط دنیا وجود داشته و تا بحال 17 کشور بیماری را ریشه‌کن کرده‌اند. در ایران نیز برای اولین بار در سال 1311 بروسلا ملیتنسیس توسط کارشناسان انستیتو پاستور ایران مورد بررسی قرار گرفت.

عناوین اصلی