• آیا ترامادول داروی ضددرد موثری برای سگ و گربه است؟

    مصرف ترامادول در سگ و گربه

    ترامادول داروی مخدر و آگونیست سروتونرژیک است که در انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مورد پتانسیل احتمالی وابستگی دارویی در انسان و اثرات بالینی در سگ‌ها بحث وبررسی در حال انجام است.

  • آمینوفیلین Aminophylline تئوفیلین Theophylline

    آمینوفیلین Aminophylline تئوفیلین Theophylline

    آمینو فیلین و تئو فیلین برای ازبین بردن سرفه، خس خس سینه، تنگی نفس و تنفس مشکل‌دار استفاده می‌شود. دارو با شل کردن راه‌های هوایی در ریه‌ها و در نتیجه افزایش میزان جریان هوا به ریه‌ها را شامل می‌شود.

عناوین اصلی