• واکسن دام

    واکسن کشته آگالاکسی

    واکسن کشته آگالاکسی

    این واکسن از مایکوپلاسمای کشته در فرمالدئید تهیه شده جهت ایمن‌سازی فعال علیه بیماری آگالاکسی در گوسفند و بز استفاده می‌شود.

عناوین اصلی