• (Kani Ion (Super Mineral

    کانی یون (سوپر مینرال)

    کانی‌یون  سوپر مینرال

    تحقیقات شرکت ایران تورنگ نشان داده است که استفاده از کانیون (سوپر مینرال) منجر به پیدایش نژادهای سالم‌تر و پر تولیدتر خواهد شد.

عناوین اصلی