• کاربرد زئولیت در تغذیه دام

  اهمیت زئولیت

  از جمله راه‌های افزایش بازدهی غذا، افزودن برخی از ترکیبات مختلف به جیره‌های غذایی مورد استفاده جهت تغذیه دام را می‌توان نام برد و از میان ترکیبات توصیه شده انواع زئولیت دارای کارایی بیشتری هستند.

 • (Kani Ion (Super Mineral

  کانی یون (سوپر مینرال)

  کانی‌یون سوپر مینرال

  تحقیقات شرکت ایران تورنگ نشان داده است که استفاده از کانیون (سوپر مینرال) منجر به پیدایش نژادهای سالم‌تر و پر تولیدتر خواهد شد.

عناوین اصلی