ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

فارماکوپه

آشنایی با فارماکوپه ها

آشنایی با فارماکوپه ها ۱۳۹۷/۲/۹ 3:36:37 PM

فارماکوپه یا دارونامه که تحت عنوان کتاب دستور دارویی نیز از آن یاد می‌شود عبارت از کتابی است که لیست کاملی از داروهای موجود در بازار مشتمل بر اطلاعات دارویی موارد مصرف، ‌عوارض جانبی و ... در آن قید شده است.

عناوین اصلی