• غذای قناری

  تغذیه مناسب قناری

  تغذیه مناسب قناری

  برای اینکه قناری‌ها زندگی طولانی و سلامتی داشته باشند لازم است که رژیم غذایی مناسبی را رعایت کرده که تمام نیازهای غذایی پرنده را فراهم کند.

 • شرایط مناسب مکان نگهداری قناری

  شرایط مناسب مکان نگهداری قناری

  یکی از عوامل مهم نگهداری قناری‌ها مکان نگهداری می‌باشد که از تغذیه و درمان هم تأثیرگذارتر است طوری که مکان باید در شرایطی باشد و چنان امکاناتی داشته باشد که طبق خواسته ورفاه پرندگان بوده تا پرندگان هیچ مشکلی از این بابت نداشته باشند.

 • ویتامین های موردنیاز قناری

  ویتامین‌های موردنیاز قناری

  در این خبر ویتامین هایی را که قناری به آنها نیاز دارد، بررسی می‌کنیم.

عناوین اصلی