• سگ جک راسل (Jack Russell Terrier)

    سگ جک راسل

    سگ جک راسل (Jack Russell Terrier) کوچک، سرزنده، چاوک و عضلانی بیشتر شبیه به Fox Terrier کوچک است. بسیار نترس، مراقب و جذاب می‌باشد.

عناوین اصلی