• آشنایی با بیماری تب برفکی و روش های کنترل آن (بخش اول)

    بیماری تب برفکی و روش‌های کنترل آن

    بیماری تب برفکی یک بیماری بسیار عفونی و بشدت واگیر دام می‌باشد که به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یکی از موانع اصلی در تامین بهداشت و تولید دام و فراورده‌های دامی محسوب می‌گردد.

  • علائم کلینیکی بیماری تب برفکی

    علائم کلینیکی بیماری تب برفکی

    علائم کلینیکی بیماری تب برفکی در گاو و گوسفند شامل موارد زیر است، که شناخت آنها منجر به تشخیص به‌موقع بیماری شده و از بروز خسارات بیشتر جلوگیری می‌کند.

عناوین اصلی