• اسب نژاد کامارگو (camargue horse)

    اسب نژاد کامارگو

    اسب نژاد کامارگو (camargue horse) اسب کوچک و پر طاقت کامارگو منشا باستانی دارد و بومی زمین‌های بایر و آب و هوای بد دلتای رون در جنوب فرانسه است و تا ژانویه سال 1968میلادی به عنوان یک نژاد شناخته نمی‌شد.

عناوین اصلی