ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

اسب نژاد نورمن کاب (norman cob horse)

اسب نژاد نورمن کاب (norman cob horse) ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ 1:19:15 PM

اسب نژاد نورمن کاب (norman cob horse) اسب کاری سبکی است که هنوز در مزارع کوچک منطقه لامانش در نرماندی وجود دارد.

عناوین اصلی