• دیابت بی مزه مرکزی در سگ

    دیابت بی‌مزه مرکزی در سگ

    دیابت بی‌مزه مرکزی در سگ نوعی کمبود ترشح هورمون آنتی‌دیورتیک (ADH) از قمست میانی غده هیپوفیز یا کمبود تولید ADH از هیپوتالاموس است.

عناوین اصلی