ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سانن

راه اندازی گله بز شیری

راه اندازی گله بز شیری ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ 10:51:51 AM

برای ایجاد یک گله بز شیری اصلاح شده دو روش کلی وجود دارد. روش اول: تشکیل گله بز شیری از بزهای نر و ماده خالص سانن و آلپاین، روش دوم: تشکیل گله بز شیری از طریق آمیخته‌گری

عناوین اصلی