• ماهی تایگر بارب آلبینو

    ماهی تایگر بارب آلبینو

    ماهی تایگر بارب آلبینو یکی دیگر از گونه‌های زیبای تایگر بارب‌هاست که طرفداران خاص خود را دارد. بهتر است همانند تمامی بارب‌ها در گروه نگهداری شوند.

عناوین اصلی