ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

بلوس خوران رزوه ای گاوی

بلوس خوران رزوه ای گاوی ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ 11:24:19 AM

برای سهولت مصرف قرص برای دام و جلوگیری از افتادن و هدر رفتن داروها، استفاده از تفنگ ساده و مطمئن بلوس خوران ضروری است.

عناوین اصلی