• آبسه در حیوانات

    آبسه در حیوانات

    آبسه تجمع چرک (سلول‌های سفید خون مرده) است که یک توده به شکل داخلی و یا خارجی بر روی بدن حیوان را تشکیل می‌دهد و دیده می‌شود.

عناوین اصلی