• اسب نژاد کلاید سدال (Clydesdale horse)

    اسب نژاد کلاید سدال

    اسب نژاد کلاید سدال اسکاتلندی (Clydesdale horse) اسب سنگی وزنی است که در منطقه‌ای از لانارک شایر به وجود آمده که رود کلاید از آنجا عبور می‌کند و نام خود را از این منطقه گرفته است.

عناوین اصلی