ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

لینکومایسین

گروه ماکرولیدها (Macrolide)

گروه ماکرولیدها (Macrolide) ۱۳۹۹/۱۰/۱ 11:54:30 AM

گروه ماکرولیدها (Macrolide) بوسیله تداخل و مهار سنتز پروتئین‌های باکتری، سبب جلوگیری از رشد میکروب‌ها می‌شود که برهمین اساس جزء آنتی‌بیوتیک‌های باکتریواستاتیک قرار می‌گیرد.

محلول استریل تزریقی Lincoten

لینکومایسین هیدروکلراید (لینکوتن)

لینکومایسین هیدروکلراید (لینکوتن) ۱۳۹۹/۵/۲۱ 11:48:35 AM

از داروی لینکومایسین هیدروکلراید (لینکوتن) جهت درمان عفونت‌های ناشی از میکروارگانیسم‌های حساس به لینکومایسین در نشخوارکنندگان، سگ و گربه استفاده می‌شود. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان می‌باشد.

محلول استریل تزریقی - Spectolin

لینکومایسین + اسپکتینومایسین (لینکوسول)

لینکومایسین + اسپکتینومایسین (لینکوسول) ۱۳۹۲/۳/۳۱ 5:41:08 PM

هر میلی‌لیتر لینکوسول حاوی 50 میلی گرم لینکومایسین فعال به صورت ملح هیدروکلراید و 100 میلی گرم اسپکتینومایسین فعال به صورت ملح سولفات می‌باشد. این دارو محصولی از شرکت داروسازی نصر فریمان است.

عناوین اصلی