• استفاده از آب اکسیژن دار برای پرندگان زینتی

    استفاده از آب اکسیژن‌دار برای پرندگان زینتی

    مطلبی را که برای دوستان می‌گذارم طبق تحقیقات بنده گردآوری شده و در روند پرورش قناری و دیگر پرندگان زینتی بسیار مفید و موثر است. علت اینکه این آب در تلاطم یا جاری بسیار مفید است اکسیژن بالای آن است.

عناوین اصلی