• نحوه تعیین سن گاو

    نحوه تعیین سن گاو

    سن گاوها را با توجه به دندان‌ها و شاخ‌ها می‌توان تخمین زد، در این مطلب با نحوه تشخیص سن آشنا می‌شویم.

عناوین اصلی