• ماهی گلدفیش رایکین (Ryukin Goldfish)

    ماهی گلدفیش رایکین Ryukin Goldfish

    ماهی گلدفیش رایکین (Ryukin Goldfish) دارای انحنایی در پشت، شکمی بزرگ و باله‌های بلند پر مانند است. دهان کوچک و بدن سه گوش از مشخصه‌های دیگر این ماهی است.

عناوین اصلی