• خوراک دام غنی شده

    تابان گوساله پرواری

    خوراک دام غنی شده تابان پروار

    خوراک دام غنی شده تابان گوساله پرواری فاقد هرگونه آنتی‌بیوتیک و هورمون می‌باشد. حاوی باکتری‌های مفید شکمبه و دیواره‌ی ساکارومیسس سرویسیه

عناوین اصلی