ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

اسب هاکنی

اسب نژاد هاکنی (hackney horse)

اسب نژاد هاکنی (hackney horse) ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ 11:02:50 AM

اسب نژاد هاکنی (hackney horse) بومی انگلستان است. این اسب گام‌های بلندی دارد و به عنوان اسب گاری به خصوص در میدان نمایش در جهان مورد توجه است.

عناوین اصلی