ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

شنوایی ماهی

شنوایی در ماهی

شنوایی در ماهی ۱۳۹۶/۹/۲۷ 11:27:14 AM

ماهی هم قدرت شنوایی دارند ولی مثل انسان‌ها گوش بیرونی ندارند، بلکه با تمام بدنشان ارتعاشات صوتی را دریافت می‌کنند.

عناوین اصلی