• شنوایی در ماهی

    شنوایی در ماهی

    ماهی هم قدرت شنوایی دارند ولی مثل انسان‌ها گوش بیرونی ندارند، بلکه با تمام بدنشان ارتعاشات صوتی را دریافت می‌کنند.

عناوین اصلی