• سگ نژاد دینگو (Dingo)

    سگ نژاد دینگو

    دینگو نژادی است که تا به حال هرگز کاملاً اهلی نشده و تقریباً هرگز بعنوان یک همدم نگهداری نشده است. بر این باور است که دینگو جد تمامی نژادهای سگ می‌باشد.

عناوین اصلی