ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

طیور

تنوع زیستی دام و کمک به مقابله با تغییرات آب و هوایی

تنوع زیستی دام و کمک به مقابله با تغییرات آب و هوایی ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ 1:19:03 PM

گرچه فعالیت‌های انسان بر نابودی تنوع زیستی (شدت و میزان انقراض گونه‌ها) بی‌سابقه است اما همین تنوع زیستی در دام می‌تواند برای مقابله با تغییرات آب و هوایی موثر باشد که لزوم توجه به آن را چندبرابر می‌کند.

تاثیر مواد مغذی در تقویت سیستم ایمنی طیور (قسمت دوم)

تاثیر مواد مغذی در تقویت سیستم ایمنی طیور (قسمت دوم) ۱۳۹۵/۷/۳ 12:24:51 PM

امروزه عوامل استرس‌زا و همچنین استرس، بخش مهمی در صنعت طیور محسوب می‌شوند. مدیریت این عوامل در جهت به حداقل رساندن پاسخ طیور به آنها و ایمنی طیور از اهداف بسیار مهم مدیران کارآمد مزارع می‌باشد.

عناوین اصلی