• ارزش تغذیه ای ال متیونین در مقایسه با دی ال متیونین

  ارزش تغذیه ای ال متیونین در مقایسه با دی ال متیونین

  در آزمایشی ارزش تغذیه‌ای ال - متیونین در مقایسه با دی‌ال - متیونین در جوجه‌های نر نژاد راس ۷۰۸ از ۰ تا ۳۰ روزگی تعیین شد، که نتایج ازین قرار بود.

 • گزینه های تامین متیونین

  گزینه های تامین متیونین

  متیونین و لیزین به‌عنوان دو اسید آمینه مهم محدودکننده برای گاوهای شیری شناخته می‌شوند. این امر به دلیل غلظت پایین آن‌ها در پروتئین خوراک در مقایسه با غلظتشان در شیر و پروتئین سنتز شده باکتریایی در شکمبه است.

 • رشد و نمو پرها

  رشد و نمو پرها

  یک مقاله لهستانی افزایش میزان متیونین جیره را بر روی رشد و نمو پرها در بوقلمون‌های جوان که تحت شرایط تجاری عادی پرورش یافته بودند، به شرح زیر بررسی کرد.

 • تاثیر متیونین بر ابقاء آبستنی

  تغذیه گاو شیری

  متیونین به عنوان یک اسید آمینه ضروری محدودکننده در گاوهای شیری شناخته شده است. پژوهش های جدید نشان دادند که متیونین نقش مهمی در تولیدمثل ایفا می کنند.

عناوین اصلی