• روش های صحیح تزریق در دام

    تزریق در دام

    بهترین راه تجویز بسیاری از داروها روش تزریق است. البته همین روش خوب اگر به درستی انجام نگیرد آسیب‌های بعضاً خطرناکی در پی خواهد داشت.

  • سر سوزن

    سر سوزن‌ها به دو فرم پلاستیکی و فلزی موجود می‌باشند که جهت تزریقات در دامپزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

عناوین اصلی