• حیوانات راست دست یا چپ دست

    حیوانات راست‌دست یا چپ‌دست

    بر اساس یک تحقیق جدید گربه‌ها، سگ‌ها، طوطی‌‌ها و حتی ماهی‌ها هم چپ دست یا راست دست هستند.

عناوین اصلی