• سگ نژاد تیبتن اسپانیل (Tibetan Spaniel)

    سگ نژاد تیبتن اسپانیل

    سگ تیبتن اسپانیل (Tibetan Spaniel) سگی است با جثه کوچک که شباهت زیادی به نژاد پکینیز (Pekingese) دارد. سگی است جسور، سرحال، خوشحال، آرام و قابل اعتماد.

عناوین اصلی