ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

اسب ترسک

اسب نژاد ترسک (Tersk horse)

اسب نژاد ترسک (Tersk horse) ۱۳۹۶/۸/۲۴ 1:50:15 PM

منشا اسب نژاد ترسک (Tersk horse) مانند اسب کاباردین شمال قفقاز بوده ولی نژادی با منشا جدیدتر است.

عناوین اصلی