ماکی دام

دام، طیور، آبزیان

برچسب : 

سگ خالدار

سگ دالمیشن (Dalmatian)

سگ دالمیشن (Dalmatian) ۱۳۹۶/۸/۹ 12:57:32 PM

بدن سگ دالمیشن (Dalmatian) به طرز ویژه‌ای خالدار است. باوقار، قوی، عضلانی، فعال و از لحاظ رفتاری بدون خجالت و هوشیار است. تحمل بدنی او زیاد است و دارای سرعت قابل توجهی می‌باشد.

عناوین اصلی